Wie is wie?

Laatste wijziging 30 april 2022 09:26 uur.

Tijdens de coronacrisis zijn diverse personen regelmatig in het nieuws. Het gaat om wetenschappers, artsen, politici, actievoerders, bloggers en bestuurders. Sommige spelen kort een rol, anderen langer. Onderstaand overzicht geef aan wie de belangrijkste hoofdrolspelers zijn of zijn geweest.

 • Mark Rutte
  Premier en de leider in deze pandemie. Wordt eerst geprezen door zijn krachtige leiding, maar verliest in 2021 zijn glans.
 • Hugo de Jonge
  Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Richtte zich vanaf maart 2020 op de coronabestrijding. Is regelmatig de kop van Jut. Wordt op 10 januari 2022 opgevolgd door ‘beddenbaas’ Ernst Kuipers.
 • Bruno Bruins
  Minister voor Medische Zorg & Sport. Was in eerste instantie betrokken bij de coronabestrijding en droeg dit in 2020 over aan Hugo de Jonge.
 • Ferd Grapperhaus
  Minister van Justitie en Veiligheid en verantwoordelijk voor de handhaving van de coronamaatregelen. Overtrad de coronaregels tijdens zijn trouwen, maar wist zijn imago op te poetsen. Wordt op 10 januari 2022 opgevolgd door Dilan Yeṣilgöz-Zegerius.
 • Jaap van Dissel
  Directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en voorzitter van het OMT. Hij is de spreekbuis van de wetenschappelijke adviezen die worden uitgebracht. Wordt regelmatig bedreigd door complottheoretici. Moest vooral in 2020 zijn inzichten bijstellen aan de werkelijkheid.
 • Jacco Wallinga
  Hoofd van de afdeling Modellering van Infectiezieken. Rekenmeester van het RIVM. Opereert in het kielzorg van Jaap van Dissel. Komt wel eens met modellen die niet kloppen.
 • Aura Timen
  Hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM.
 • Marion Koopmans
  Viroloog, lid OMT en onderzoeker bij de WHO.
 • Marc van Rans
  Belgisch viroloog die ook in Nederland wordt geciteerd. Werd achterna gezeten door een doorgedraaide militair met een raketwerper.
 • Diederick Gommers
  Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en lid OMT. Geroemd en geliefd door zijn kalme optreden en manier van communiceren.
 • Ernst Kuipers
  Voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg. Gaf wekelijks cijfers over de ziekenhuisbezetting. Vanaf 10 januari 2022 coronaminister en opvolger van Hugo de Jonge. Als beddenbaas wordt Kuipers opgevolgd door Ina Kuper.
 • Hubert Bruls
  Burgemeester Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad.
 • Willem Engel
  Dansleraar die het boegbeeld is geworden van de protesterende beweging.
 • Maurice de Hond
  Uit kritiek op de RIVM en het regeringsbeleid via blogs.
 • Sywert van Lienden
  Mondkapjeshandelaar, die via zijn CDA-contacten een miljoenendeal afsloot.
 • Andere namen
  Wim Schellekens (RED-team), Marino van Zelst (RED-team), Jan Kluytmans (medisch microbioloog, OMT), Marcel Levi (hoogleraar geneeskunde), Menno de Jong (viroloog, OMT), Marc Bonte (viroloog, OMT), André Rouvoet (GGD GHOR Nederland) en Jeroen Pols (Viruswaarheid).

Organisaties

Daarnaast spelen de volgende organisatieverbanden een rol.

 • Ministerraad
  Met een grote rol voor drie ministers: Rutte, De Jonge en Grapperhaus.
 • Tweede Kamer
  Debatteerde na elke stap over de genomen maatregelen.
 • Outbreak Management Team (OMT)
  Bestaat uit diverse wetenschappers en artsen die vanuit hun discipline advies uitbrengen.
 • Red Team
  Een onafhankelijke expertgroep gericht op preventie en bestrijding van corona en COVID-19 in Nederland. Opgeheven per 1 november 2021.
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  Adviseert de overheid en houdt de statistieken bij.
 • Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ)
  Een netwerkorganisatie van de elf ziekenhuizen in Nederland met een traumacentrum.
 • Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)
  Opgericht door LNAZ om patiënten te verspreiden over Nederland en eventueel Duitsland.
 • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
  De vereniging vertegenwoordigt de intensivecaregeneeskunde in Nederland in de ruimste zin des woords.
 • GGD
  Test en vaccineert. Wordt vertegenwoordigd door de brancheorganisatie GGD GHOR
 • World Health Organization (WHO)
  Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties die een sturende en coördinerende rol heeft op het gebied van gezondheid en welzijn.
 • Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)
  ECDC is de Europese evenknie van het RIVM.
 • Veiligheidsberaad
  Landelijk overleg tussen de 25 voorzitters van de Veiligheidsregio’s. Doorgaans de burgemeesters van de grotere steden. Staan in nauw overleg met de minister van Justitie en Veiligheid.
 • Gezondheidsraad
  Adviseert over volksgezondheid en het gezondheidsonderzoek.
 • Artsencollectief
  Een groep artsen die kritisch zijn op het coronabeleid.
 • Lareb
  Registreert bijwerkingen van de coronavaccins
 • Onderzoeksraad voor Veiligheid
  Start in 2021 onderzoek naar de aanpak van de coronacrisis onder leiding van Jeroen Dijsselbloem.
 • Stichting Nederland Open
  Verzorgt testen voor toegang, zodat vooral evenementen door kunnen gaan.
 • Diverse actiegroepen
  Protesteren regelmatig met wisselend succes en verliezen vrijwel alle rechtszaken.
 • Diverse bloggers
  Schrijven op internet met hun eigen motivatie en doel.

Vergadercyclus maatregelen 2020/2021

 1. Het OMT bespreekt de situatie en geeft advies
 2. Op het Catshuis wordt de situatie besproken en de maatregelen aangepast
 3. Het Veiligheidsberaad komt samen
 4. Het volledige kabinet vergadert
 5. Persconferentie
 6. Verdediging besluitvorming in de Tweede Kamer (Coronadebat)
 7. Paniek, terug naar 1